;
Informace pro prodejce
Je možno objednat následující prodejní místa:

- stůl 180 x 52 cena 200,- Kč
- stůl 180 x 104 cena 350,- Kč (počet stolů je velmi omezen, o jejich přidělení rozhoduje pořadatel)

K dispozici jsou akvária o následujících rozměrech:

- 50 x 30 výška 30 cm
- 60 x 30 výška 40 cm
- 60 x 15 výška 15 cm rozdělené na tři nádržky
- a další

Při objednávce prodejního místa (prodejních stolů) je možno se domluvit na počtu a velikosti akvárií, která potřebujete. Zapůjčení nádrží je zdarma. Tato akvária budou v den prodeje připravena a napuštěna odstátou vodou (14 až 16 hodin).

Přístup do sálu:

Přístup do sálu bude tentokráte již od 6:00 hodin, tedy tři hodiny před otevřením pro veřejnost.
Objednávky:
Prodejní místa včetně požadovaných akvárií je možno objednávat následujícími způsoby:

- telefonicky na čísle +420 737 903 153 u pana Josefa Tomance
- e-mailem, zasláním objednávky na e-mailovou adresu akvaburza@seznam.cz
- pomocí objednávky prodejního místa

Při objednávce uveďte prosím typ stolu (velký/malý), počet stolů, velikost a počet požadovaných akvárií. Dále bychom Vás chtěli poprosit o uvedení sortimentu, který budete na burze prodávat, abychom mohli poskytnout návštěvníkům bližší informace o tom, co na burze naleznou.
Orientační rozmístění prodejních stolů. Pozor, nelze garantovat umístění. Prodejce rozmisťujeme dle nabízeného sortimentu.